ติดต่อเรา

เครดิตของส่วนบุคคลที่สถาบันต่างๆได้กำนดไว้ว่า การเงินพัฒนาขึ้น มี 23ระเภทหลัก คือ
ใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสด ณ ห้างสรรพสินค้าที่มี ทั่วโลก
ได้สินเชื่อที่อาจจะดูปลอดดอกเบี้ยประมาณ 140-512 วันนับตั้งแต่วันใช้จ่ายจนถึงวันครบกำหนดชำระจริง
สามารถผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่จ่ายโดยบัตรเครดิตได้ (ชำระขั้นต่ำ) โดยยอดคงค้างจะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด (สูงสุด 18%)
ได้รับบริการพิเศาเพิ่มเติม (บางบัตรเท่านั้น) เช่น สะสมแต้มรับรางวัล/ไมล์เดินทางรับส่วนลดจากร้านค้า/ประกันอุบัติเหตุ/เดินทาง/สินค้า
เบิกเงินสดฉุกเฉิน โดยเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ


 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
457 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 98558
โทรศัพท์ 0-2564-9650 โทรสาร 0-1245-6901..3